Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:44 15/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 25
( Tuần 3 năm 2018, từ 15/01/2018 đến 21/01/2018 )

Tuần 25(từ ngày 15/01-21/01/2018)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 19(HKII)

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Tiếp tục học BDTX nội dung 3 mô đun 34.

- Vào điểm sô điểm chính và học bạ

- Thi hùng biện tiếng anh ở Huyên: ngày 15,16/01 thầy Thu 

- Sinh hoạt chuyên môn lúc 13g 00 ngày 18/01/2018

  + Thao giảng: Thầy Tùng, Thầy Lành

  + Kiểm tra hồ sơ, giáo án Tháng 2

- Hội nghị phụ huynh học sinh: 21/01

- Dự ngoại khóa tổ văn sử.

3 Các hoạt động khác.

- Thực hiện theo chủ điểm: "Mừng Đảng Mừng Xuân "

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Lao động chăm sóc bia Tưởng niệm K8

- Thực hiện tốt chuyển tiết 5 phút.

Các tin khác