Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 19:55 20/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2019, từ 14/01/2019 đến 20/01/2019 )

                                                                                         KẾ HOẠCH TUẦN 25

                                                                                      (Từ 14/01- 20/01/2019)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 14/01- 20/01/2019)

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 14/01- 20/01/2019)

3

Thực hiện chương trình tuần 3

Giáo viên cả tổ

Từ 14/01- 20/01/2019)

4

GV lên LBG kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 14/01- 20/01/2019)

5

Sinh hoạt chuyên môn tổ

Giáo viên tổ

    17/01

6

 Thi hùng biện tiếng anh cấp Huyện

GV anh văn

14,15/01

7

GV anh văn tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi.  Thầy Thu, Cô Nga  Từ 14/01- 20/01/2019)

8

Chuyên đề cụm tại Nguyên Đình Anh

Giáo viên bộ môn GDCD

17/01

9

HS kí cam kết trong dịp tết nguyên đáng

GVCN +HS

Từ 14/01- 20/01/2019)

10

Tiếp tục học BDTX nội dung 3 mô đun 39

GV bộ môn

Từ 14/01- 20/01/2019)

11

Tham gia các phong trào của Liên đội

GVCN+HS

Từ 14/01- 20/01/2019)

12

Soạn giảng theo mẫu giáo án mới  GVBM

Từ 14/01- 20/01/2019)

13

Vào điểm và chốt học bạ

GV bộ môn và GVCN

Từ 14/01- 20/01/2019)

14

   
 
 
 
 
 
Các tin khác