Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:38 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 3 năm 2020, từ 13/01/2020 đến 19/01/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 22 (Từ  13 /01- 18/01/ 2020)    

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

Duy trì số lượng

Cô Nga, cô Tâm, Cô Nam

(Từ  13 /01- 18/01/ 2020)

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh. GVCN nhắc học sinh không ăn quà vặt trong lớp , trong trường

Giáo viên chủ nhiệm

 (Từ  13 /01- 18/01/ 2020)

Thực hiện chương trình  tuần 19 ( tuần 1  HK2)

Giáo viên cả tổ

(Từ  13 /01- 18/01/ 2020)

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  13 /01- 18/01/ 2020)

Tăng cường bồi dưỡng  học  sinh giỏi huyện

Giáo viên cả tổ

(Từ  13 /01- 18/01/ 2020)

Đăng kí  mượn đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

(Từ  13 /01- 18/01/ 2020)

 Hoàn thành điểm thi , vào điểm  của học kì

 Giáo viên cả tổ

(Từ  13 /01- 18/01/ 2020)

  Nộp bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên: Nội dung 1: Phát triển nghề nghiệp

Giáo viên cả tổ

(Từ  13 /01- 18/01/ 2020)

 bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 1 : Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS

Giáo viên cả tổ

(Từ  13 /01- 18/01/ 2020)

Cô Tâm thi giáo viên giỏi cấp huyện

   

Chiều thứ 5 : Sơ kết Tổ

Sáng Chủ nhật Họp PHHS toàn trường

                                                                                                                                                               Tổ trưởng

                                                                                                                                                       Ngô Đình Thiên Thu

Các tin khác