Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 31 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 03:29 23/08/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 31 năm 2016, từ 01/08/2016 đến 07/08/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 1

Từ ngày 01/8/2016 đến 07/8/2016

 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

Họp hội đồng, trả phép

Giáo viên cả tổ

01/8/2016

2

Phân công giáo viên dạy ôn tập, ra đề, thi lại

Tổ trưởng

01/8/2016

       
       
       
       
Các tin khác