Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 20 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 03:36 23/08/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 32 năm 2016, từ 08/08/2016 đến 14/08/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2

Từ ngày 08/8/2016 đến 14/8/2016

 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

Tổ chức thi lại cho học sinh

   

2

Chấm điểm, nộp bài thi lại cho chuyên môn

   

3

Xét lên lớp cho những em thi lại và hoàn thành điểm vào học bạ

   

4

Họp hội đồng

Giáo viên cả tổ

11/8

5

Điều tra phổ cập

Giáo viên cả tổ

11/8

6

Hội nghị Công đoàn nửa nhiệm kỳ

Giáo viên cả tổ

13/8

 

Các tin khác