Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 03:36 23/08/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 32 năm 2016, từ 08/08/2016 đến 14/08/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2

Từ ngày 08/8/2016 đến 14/8/2016

 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

Tổ chức thi lại cho học sinh

   

2

Chấm điểm, nộp bài thi lại cho chuyên môn

   

3

Xét lên lớp cho những em thi lại và hoàn thành điểm vào học bạ

   

4

Họp hội đồng

Giáo viên cả tổ

11/8

5

Điều tra phổ cập

Giáo viên cả tổ

11/8

6

Hội nghị Công đoàn nửa nhiệm kỳ

Giáo viên cả tổ

13/8

 

Các tin khác