Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 01 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:32 22/08/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2015, từ 17/08/2015 đến 23/08/2015 )

                         Kế hoạch tuần 1

Thực hiện chương trình tuần 1 HK1

GVCN báo cáo số lượng học sinh cho giáo vụ ngày 18/8

GVCN nhận sổ đầu bài ở cô Mai

GV hoàn thành các loại hồ sơ theo quy định

Thứ 5 (20/8/2015) sinh hoạt chuyên môn tổ vào lúc 13h00

Các tin khác