Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 23 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 03:47 23/08/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 34 năm 2016, từ 22/08/2016 đến 28/08/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 4

Từ ngày 22/8/2016 đến 28/8/2016

 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

Ổn định nề nếp của học sinh; duy trì số lượng và báo cáo kịp thời cho tổ những trường hợp hs không đi học

thanh Tâm 9-2; như Tâm 8-3

22-28/8

2

Thực hiện chương trình tuần 01/HKI

Giáo viên trong tổ

22-28/8

3

Lên lịch báo giảng kịp thời ở trang Web và sổ báo giảng

GV

22/8

4

Họp hội đồng

Giáo viên cả tổ

25/8 lúc 13h30

5

Đăng kí đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

22-28/8

6

Nộp bài chính trị hè

Giáo viên cả tổ

23/8

 

Các tin khác