Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 07:59 23/08/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2017, từ 21/08/2017 đến 27/08/2017 )

                              Tuần 1 (21/8-27/8/2017)

- Ổn định nề lớp và báo cáo số lượng cho nhà trường.

- Nhận hồ sơ và cập nhật hoàn đầy đủ các loại hồ sơ

- Nộp phân phối chương trình bộ môn và chương trình tự chọn k6,7 cho chuyên môn 

- Đăng kí giáo án Word

- Lên lịch báo giảng kịp thời

- Triển khai cuộc thi tìm hiểu VN-LÀO

- Sắp xếp đồ dùng dạy học

Các tin khác