Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:08 20/08/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 34 năm 2018, từ 20/08/2018 đến 26/08/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 1

(Từ 20/08- 26/8/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có của lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

20/8-27/8

2

Ổn định nề nếp, kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

         20/8-27/8

3

Thực hiện chương trình tuần 1

Giáo viên cả tổ

         20/8-27/8

4

Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

  20/8-27/8

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

       20/8-27/8

6

Sinh hoạt chuyên môn tổ, Hội nghị tổ khối

Giáo viên cả tổ

           23/8

7

Nhận văn phòng phẩm tại cô Lan

Giáo viên cả tổ

      20/8-27/8 

8

Nắm danh sách học sinh giỏi bộ môn anh văn

Giáo viên cả tổ

20/8-27/8

9

Nộp phân phối chương trình học kì 1

Giáo viên cả tổ

20/8

10

Nộp bản thiết bị dạy học

Giáo viên cả tổ

20/8-27/8

Nhận xét:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                           Tổ trưởng             

                                                                                   Dương Thị Thanh Tâm         

Các tin khác