Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 21:36 08/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2014, từ 25/08/2014 đến 31/08/2014 )

                     KẾ HOẠCH TUẦN 2

- GVCN nắm số lượng học sinh, báo cáo cho giáo vụ

- Ổn định nề nếp đầu năm

- Thực hiện chương trình tuần 2

- Giáo viên lên lịch báo giảng đầy đủ và treo đúng nơi quy định

- Khảo sát chất lượng khối 7,8,9 môn Anh văn(25- 29/8)

- Sinh hoạt chuyên môn tổ (13h00 ngày 28/8)

- Tiến hành dạy bồi dưỡng theo sự phân công của chuyên môn

- GVCN gặp cô Lan nhận sổ liên lạc để viết giấy mời họp phụ huynh

- Lao động theo kế hoạch

Các tin khác