Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:06 25/08/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2015, từ 24/08/2015 đến 30/08/2015 )

                                                         KẾ HOẠCH TUẦN 2  (24/8/2015-29/8/2015)

  1. Thực hiện chương trình: Tuần 2

II. Dạy – Học:

1, Áp dụng thời khóa biểu HKI ngày 24/8/2015

     2, Ổn định nền nếp dạy – học và nắm số lượng học sinh đầu năm

     3, Kiểm tra đầu năm K6, K7, K9 đối với môn Anh văn kiểm tra vào tiết phụ đạo

  Riêng khối 8 GV tự chủ động bố trí thời gian kiểm tra ( Đề kiểm tra gv tự ra, nộp cho Cô Vinh duyệt trước khi kiểm tra)

                            Thời gian thực hiện: từ 24/8/2015 đến 28/8/2015 .

    4, Dự giờ TTCĐ giáo viên:  Thầy Thu ( Sáng thứ 6 tiết 1)

    5, Xây dựng kế hoạch đầu năm, kế hoạch BDTX năm 2015-2016.

    6, Tiến hành BDHSG theo lịch phân công.

    7, Giáo viên hoàn thành các loại hồ sơ quy định.

    8, Giáo viên đăng ký đồ dùng dạy học đảm bảo quy định

    9, Học chính trị đầu năm vào ngày 29- 30/8 tại nhà văn hóa xã

Các tin khác