Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 11:17 31/08/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 35 năm 2016, từ 29/08/2016 đến 04/09/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5

Từ ngày 29/8/2016 đến 04/9/2016

 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

Khảo sát đầu năm môn Anh văn.

 

01/9/2016

2

Sinh hoạt chuyên môn tổ

Giáo viên cả tổ

01/9/2016

3

Thực hiện chương trình tuần 2 HKI

Giáo viên cả tổ

29/8- 04/9

4

Nộp danh sách học sinh giỏi và lịch đăng kí dạy tự chọn.

Giáo viên anh văn

30/8/2016

5

Họp phụ huynh học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

04/9/2016

6

Nộp phân phối chương trình sửa đổi.

Cô Trinh, Cô Thanh Tâm

30/8/2016

7

Lên lịch báo giảng kịp thời

Giáo viên cả tổ

29/8

8

Đăng ký thiết bị dạy học ở trang web cả năm.

Giáo viên cả tổ

30/8

 
Các tin khác