Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 18:23 27/08/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 35 năm 2018, từ 27/08/2018 đến 02/09/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2

(Từ 27/08- 01/9/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có của lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

27/8-01/9

2

Ổn định nề nếp, kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

            27/8-01/9

3

Thực hiện chương trình tuần 2

Giáo viên cả tổ

              27/8-01/9

4

Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

              27/8-01/9

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

             27/8-01/9

6

Họp đại diện phụ huynh các lớp + GVCN

Giáo viên GVCN

        9g00{29/8}

7

Hoàn thành cấc loại hồ sơ

Giáo viên cả tổ

          27/8-01/9

8

Hội nghị PHHS đầu năm

Giáo viên chủ nhiệm

01/9

9

Nộp bản thiết bị dạy học

Giáo viên cả tổ

              27/8-01/9

10

GVCN gởi giấy mời họp phụ huynh

GVCN

30/8

 
Các tin khác