Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 07 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:42 03/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2019, từ 26/08/2019 đến 01/09/2019 )
- Thực hiện chương trình tuần 2 - họp tổ chuyên môn bầu tổ trưởng, tổ phó - hội nghị tổ - chỉnh lại PPCT báo cáo cho chuyên môn - nộp PPCT môn tiếng Anh cho chuyên môn - đăng ký đề tài Đổi mới PP dạy học

Các tin khác