Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:42 03/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2019, từ 26/08/2019 đến 01/09/2019 )
- Thực hiện chương trình tuần 2 - họp tổ chuyên môn bầu tổ trưởng, tổ phó - hội nghị tổ - chỉnh lại PPCT báo cáo cho chuyên môn - nộp PPCT môn tiếng Anh cho chuyên môn - đăng ký đề tài Đổi mới PP dạy học

Các tin khác