Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:42 03/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 35 năm 2019, từ 26/08/2019 đến 01/09/2019 )
- Thực hiện chương trình tuần 2 - họp tổ chuyên môn bầu tổ trưởng, tổ phó - hội nghị tổ - chỉnh lại PPCT báo cáo cho chuyên môn - nộp PPCT môn tiếng Anh cho chuyên môn - đăng ký đề tài Đổi mới PP dạy học

Các tin khác