Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 21:38 08/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2014, từ 01/09/2014 đến 07/09/2014 )

                KẾ HOẠCH TUẦN 3

- GVCN nắm số lượng học sinh, báo cáo cho giáo vụ

- Ổn định nề nếp đầu năm

- Thực hiện chương trình tuần 3

- Giáo viên lên lịch báo giảng đầy đủ và treo đúng nơi quy định

- Duyệt khai giảng, họp hội đồng

- Tiến hành dạy bồi dưỡng theo sự phân công của chuyên môn

- Khai giảng năm học 2014- 2015

- Lao động theo kế hoạch

Các tin khác