Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 19:03 31/08/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2015, từ 31/08/2015 đến 06/09/2015 )

   KẾ HOẠCH TUẦN 3  (31/8/2015-6/9/2015)

  1. Thực hiện chương trình: Tuần 3

      2. Dạy – Học:

     1, Thực hiện chương trình tuần 3 (hk1)

     2, Ổn định nền nếp dạy – học và nắm số lượng học sinh đầu năm

     3,Họp hội đồng lúc 14 giờ ngày 03/9

    4,Hội nghị phụ huynh học sinh đầu năm lúc 7 giờ ngày 03/9

    5, Xây dựng kế hoạch đầu năm, kế hoạch BDTX năm 2015-2016.

    6, Tiến hành BDHSG theo lịch phân công.

    7, GV nộp kế hoạch BDTX và bản đăng kí mượn đồ dùng dạy học ngay 03/9

    8, GV lên lịch báo giảng trên sổ và trang web kịp thời( kiểm tra ngày 01/9)

    9, Tập huấn khai giảng năm nọc mới: lúc 15g ngày 04/9

    10. Khai giảng năm học mới : ngày 05/9.

Các tin khác