Đến với thầy cô là sự lựa chọn đầu tiên cho những ai muốn thành công trong cuộc đời "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 07:25 07/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 36 năm 2016, từ 05/09/2016 đến 11/09/2016 )

   KẾ HOẠCH TUẦN 3

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có.

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

-Báo cáo số lượng đầu năm cho cô Mai

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 3

- Nộp biên bản đồ dung dạy học

- Nộp biên bản  thống nhất phân phối chương trình  cho chuyên môn ( môn nào thay đổi)

- Xây