Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 07:25 07/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 36 năm 2016, từ 05/09/2016 đến 11/09/2016 )

   KẾ HOẠCH TUẦN 3

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có.

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

-Báo cáo số lượng đầu năm cho cô Mai

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 3

- Nộp biên bản đồ dung dạy học

- Nộp biên bản  thống nhất phân phối chương trình  cho chuyên môn ( môn nào thay đổi)

- Xây dựng kế hoạch hoạch môn Tự chon 

- Nộp danh sách bồi dưỡng học sinh giỏi cho chuyên môn giáo viên anh văn, tin học.

-Đăng kí lịch bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường,

- Họp hội đồng 9g.30 phút sáng 8/9

- Hội nghị tổ lúc 13g 30 phút chiều 8/9

- Hoàn thành các loại hồ sơ giáo án theo qui định

-Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có 

- Lên  lịch báo giảng và thiết bị day học trên cổng TTĐT  kịp thời (kiểm tra vào thứ 3 hàng tuần)

- Nộp bản đăng kí mượn đồ dùng dạy  học cả năm cho tổ và chuyên môn lưu trừ ( bản in)

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Các lớp chủ nhiệm trang hoàng cây xanh

- Vệ sinh trường lớp

- Khai giảng năm học

 

 

Các tin khác