Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 07:03 30/08/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 36 năm 2017, từ 04/09/2017 đến 10/09/2017 )

Tuần 6 (từ ngày 03/9-10/9/2017)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 7/2,7/2/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học đầu năm.

- Báo cáo só lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 3 (HKI)

- Lên lịch báo giảng ở trang Web , sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Tăng cường mượn và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có

-  Hoàn thành các loại hồ sơ hiện có

- Sinh hoạt chuyên môn tổ.

3 Các hoạt động khác

- Thực hiện theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường.

- Lao động vệ sinh trường lớp

Các tin khác