Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 07 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:46 03/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 36 năm 2019, từ 02/09/2019 đến 08/09/2019 )
- Nghỉ lễ 2/9 - Thực hiện tuần 3 - Nộp PPCT qua mail để chuyển cho chuyên môn - Nộp đăng ký thiết bị dạy học - Đăng ký đề tài Đổi mới PP - Kế hoạch khai giảng

 Nghỉ lễ 2/9

- Thực hiện tuần 3

- Nộp PPCT qua mail để chuyển cho chuyên môn

- Nộp đăng ký thiết bị dạy học

- Đăng ký đề tài Đổi mới PP

-  Kế hoạch khai giảng

Các tin khác