Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 21:41 08/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2014, từ 08/09/2014 đến 14/09/2014 )

                 KÊ HOẠCH TUẦN 4

- GVCN nắm số lượng học sinh, báo cáo cho giáo vụ

- Ổn định nề nếp đầu năm

- Thực hiện chương trình tuần 4

- Giáo viên lên lịch báo giảng đầy đủ và treo đúng nơi quy định

- Sinh hoạt chuyên môn: Hội nghị tổ (13h00 ngày 11/9)

- Tiến hành dạy bồi dưỡng theo sự phân công của chuyên môn

- Gv có nhu cầu dạy thêm nộp hồ sơ cho nhà trường

- Lao động theo kế hoạch

Các tin khác