Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:52 12/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 37 năm 2016, từ 12/09/2016 đến 18/09/2016 )

                                                    KẾ HOẠCH TUẦN 7.

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 8/3: 34/22; 9/2: 29/11

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

-Báo cáo số lượng đầu năm cho cô Mai

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 4

-Thực hiện đúng qui chế chuyên môn.

- Nộp biên bản  thống nhất phân phối chương trình  cho chuyên môn : Anh văn, Tin học.

- Lên lich báo  giảng ở cổng TTĐT

- Tập huấn lên lịch báo giảng và thiết bị lên CTT điện tử.

-Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2hàng tuần.

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù.

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường.

- Các lớp chủ nhiệm trang hoàng cây xanh

- Vệ sinh trường lớp  học và kiểm tra chuyển tiết 5 phút.

- Các chi đội tiến hành đại hội chi đội.

 

 

 

Các tin khác