Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 24 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 13:52 12/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 37 năm 2016, từ 12/09/2016 đến 18/09/2016 )

                                                    KẾ HOẠCH TUẦN 7.

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 8/3: 34/22; 9/2: 29/11

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

-Báo cáo số lượng đầu năm cho cô Mai

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 4

-Thực hiện đúng qui chế chuyên môn.

- Nộp biên bản  thống nhất phân phối chương trình  cho chuyên môn : Anh văn, Tin học.

- Lên lich báo  giảng ở cổng TTĐT

- Tập huấn lên lịch báo giảng và thiết bị lên CTT điện tử.

-Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2hàng tuần.

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù.

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường.

- Các lớp chủ nhiệm trang hoàng cây xanh

- Vệ sinh trường lớp  học và kiểm tra chuyển tiết 5 phút.

- Các chi đội tiến hành đại hội chi đội.

 

 

 

Các tin khác