Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:33 11/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 37 năm 2017, từ 11/09/2017 đến 17/09/2017 )

Tuần7 (từ ngày 11/9-17/9/2017)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 7/2,7/2/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học đầu năm.

- Báo cáo só lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 3, 4 (HKI)

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web , sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Tăng cường mượn và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có

-  Hoàn thành các loại hồ sơ hiện có

- Sinh hoạt chuyên môn tổ: Hội nghị tổ khối

- Tham gia tập huấn ATGT.

3 Các hoạt động khác

- Thực hiện theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường.

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Đại hội Chi Đội.

Các tin khác