Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:00 10/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 37 năm 2018, từ 10/09/2018 đến 16/09/2018 )

                                                                                       KẾ HOẠCH TUẦN 4

                                                                                   (Từ 10/9- 15/9/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 10 /9- 15/9/ 2018

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 10 /9- 15/9/ 2018

3

Thực hiện chương trình tuần 3

Giáo viên cả tổ

Từ 10 /9- 15/9/ 2018

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 10 /9- 15/9/ 2018

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 10 /9- 15/9/ 2018

6

Thứ 4 tập huấn 

Giáo viên cô Nam, Cô N Tâm, Cô T. Tâm

           12/9

7

Thứ 6 tập huấn

Giáo viên Cô T. Tâm

            14/9

8

Đại hội chi đội

Giáo viên chủ nhiệm

14/9

9

Bồi dưỡng học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Yến, Cô Nga, 

Từ 10 /9- 15/9/ 2018

10

Nộp  thiết bị dạy học

Giáo viên cả tổ

Từ 10 /9- 15/9/ 2018

Nhận xét:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………........................

Các tin khác