Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 07 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:00 10/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 37 năm 2018, từ 10/09/2018 đến 16/09/2018 )

                                                                                       KẾ HOẠCH TUẦN 4

                                                                                   (Từ 10/9- 15/9/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 10 /9- 15/9/ 2018

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 10 /9- 15/9/ 2018

3

Thực hiện chương trình tuần 3

Giáo viên cả tổ

Từ 10 /9- 15/9/ 2018

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 10 /9- 15/9/ 2018

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 10 /9- 15/9/ 2018

6

Thứ 4 tập huấn 

Giáo viên cô Nam, Cô N Tâm, Cô T. Tâm

           12/9

7

Thứ 6 tập huấn

Giáo viên Cô T. Tâm

            14/9

8

Đại hội chi đội

Giáo viên chủ nhiệm

14/9

9

Bồi dưỡng học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Yến, Cô Nga, 

Từ 10 /9- 15/9/ 2018

10

Nộp  thiết bị dạy học

Giáo viên cả tổ

Từ 10 /9- 15/9/ 2018

Nhận xét:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………........................

Các tin khác