Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 18 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:36 11/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2019, từ 09/09/2019 đến 15/09/2019 )

- Thực hiện tuần 4

- Nộp danh sách học sinh bồi dưỡng cho chuyên môn

-  Nộp dăng ký cá nhân

- Nộp biên bản điều chỉnh PPCT

- Sinh hoạt chuyên môn

- Dự giờ cô Hòa

Các tin khác