Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:36 11/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 4
( Tuần 37 năm 2019, từ 09/09/2019 đến 15/09/2019 )

- Thực hiện tuần 4

- Nộp danh sách học sinh bồi dưỡng cho chuyên môn

-  Nộp dăng ký cá nhân

- Nộp biên bản điều chỉnh PPCT

- Sinh hoạt chuyên môn

- Dự giờ cô Hòa

Các tin khác