Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:06 22/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 37 năm 2020, từ 07/09/2020 đến 13/09/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 1

(Từ 7/9- 12/9/ 2020)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

- Duy trì số lượng hiện có

- Phổ biến các nội dung liên quan

Giáo viên chủ nhiệm

 Tiết chào cờ

2

-         Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

 

3

-         Thực hiện chương trình  tuần 1 HKI

Giáo viên cả tổ

 Trong tuần

4

-          Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

 

5

-         Đăng ký dạy bồi dưỡng, lên danh sách HS học bồi dưỡng

Giáo viên TAnh

  Cuối tuần hoàn thành

6

-         Xây dựng phân phối chương trình

Giáo viên cả tổ

   Cuối tuần hoàn thành

7

-         Sắp  xếp đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

 

8

-         Hoàn thành các loại hồ sơ

Giáo viên cả tổ

 

Nhậnxét: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Quảng Thọ, ngày 7 tháng 9 năm 2020

                                                                                     Tổ trưởng

                                                                                             Ngô Đình Thiên Thu

Các tin khác