Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:18 21/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 38 năm 2014, từ 15/09/2014 đến 21/09/2014 )

                       KÊ HOẠCH TUẦN 5

- GVCN nắm số lượng học sinh, báo cáo cho giáo vụ

- Ổn định nề nếp đầu năm

- Thực hiện chương trình tuần 5

- Giáo viên lên lịch báo giảng đầy đủ và treo đúng nơi quy định

- Coi thi khảo sát chất lượng khối 6 đầu năm

- Họp hội đồng luc 14g00 ngày ( 19/9)

- GV hoàn thành các loại hồ sơ tuần sau kiểm tra.

- GV lên lịch trên trang web của trường. 

Các tin khác