Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 20 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:18 21/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 38 năm 2014, từ 15/09/2014 đến 21/09/2014 )

                       KÊ HOẠCH TUẦN 5

- GVCN nắm số lượng học sinh, báo cáo cho giáo vụ

- Ổn định nề nếp đầu năm

- Thực hiện chương trình tuần 5

- Giáo viên lên lịch báo giảng đầy đủ và treo đúng nơi quy định

- Coi thi khảo sát chất lượng khối 6 đầu năm

- Họp hội đồng luc 14g00 ngày ( 19/9)

- GV hoàn thành các loại hồ sơ tuần sau kiểm tra.

- GV lên lịch trên trang web của trường. 

Các tin khác