Dạy tức là học hai lần''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 05:28 19/09/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 38 năm 2016, từ 19/09/2016 đến 25/09/2016 )

                                                 KẾ HOẠCH TUẦN 8.

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 8/3: 34/22; 9/2: 29/11

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

-Báo cáo số lượng đầu năm cho cô Mai

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 5

-Thực hiện đúng qui chế chuyên môn.

- Nộp  bản phân phối chương trình  năm học 2016 -2017 cho chuyên môn.

- Lên lich báo  giảng, TBDH và vào điểm  ở cổng TTĐT

-Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2hàng tuần.

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù.

- Sinh hoạt chuyên môn tổ lúc 13g30 ngày 22/9

     + Thao giảng : Tiết 1: Cô Phương

                             Tiết 2: Thầy Tùng

     + Kiểm tra hồ sơ giáo án.

- GV anh văn lên kế hoạch và tiến hành sử dụng phòng lap.

- Thầy Tùng nộp giấy điều tra phổ cấp cho cô Mai.

- Tập huấn ở trường Quốc Học: Cô Thanh Tâm.

- GV anh văn tăng cường cho học sinh giải anh văn qua mạng.

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 9: Truyền thống nhà trường.

- Tham gia ủng hộ sách, vỡ, áo quân cho học sing vùng sâu, vùng xa.

- Vệ sinh trường lớp  học và kiểm tra chuyển tiết 5 phút.

 

 

Các tin khác