Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 20:08 18/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 38 năm 2017, từ 18/09/2017 đến 24/09/2017 )

Tuần 8 (từ ngày 18/9-24/9/2017)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học.

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 4, 5 (HKI)

- GV chậm chương trình có kế hoạch dạy bù.

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web , sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân.

- Tăng cường mượn và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có

 - Hội nghị công chức 

- Nộp các kế hoạch cho chuyên môn 

- Báo cáo tổng kết tháng 9

3 Các hoạt động khác

- Thực hiện theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường.

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Tham gia phong trào nuôi heo đất của liên đội.

Các tin khác