Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:36 17/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2018, từ 17/09/2018 đến 23/09/2018 )

                                                                                     KẾ HOẠCH TUẦN 5

                                                                                   (Từ 17/9- 22/9/ 2018)

 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 17 /9- 22/9/ 2018

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 17 /9- 22/9/ 2018

3

Thực hiện chương trình tuần 4,5

Giáo viên cả tổ

Từ 17 /9- 22/9/ 2018

4

 Lên lịch báo giảng và trang web  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 17 /9- 22/9/ 2018

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 17 /9- 22/9/ 2018

6

Thứ 5 tập huấn 

Giáo viên Cô T. Tâm

           20/9

7

Thứ 7 hội nghị CB-CC ( buổi chiều)

Giáo viên tổ

            22/9

8

Thứ 5 học thời khóa biểu thứ 6, thứ 6 học TKB thứ 5

Giáo viên tổ

20,21/9

9

Bồi dưỡng học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Yến, Cô Nga, 

Từ 17 /9- 22/9/ 2018

10

Nộp biên bản điều PPCT.

Giáo viên cả tổ

              17 /9

Nhận xét:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………........................

Các tin khác