Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:36 17/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2018, từ 17/09/2018 đến 23/09/2018 )

                                                                                     KẾ HOẠCH TUẦN 5

                                                                                   (Từ 17/9- 22/9/ 2018)

 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 17 /9- 22/9/ 2018

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 17 /9- 22/9/ 2018

3

Thực hiện chương trình tuần 4,5

Giáo viên cả tổ

Từ 17 /9- 22/9/ 2018