Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 08 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 12:49 18/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2019, từ 16/09/2019 đến 22/09/2019 )

 KẾ HOẠCH TUẦN 5   (Từ  16/9- 21/9/ 2019)        

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  16/9- 22/9/ 2019)

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  16/9- 22/9/ 2019)

3

Thực hiện chương trình  tuần 5HKI

Giáo viên cả tổ

(Từ  16/9- 22/9/ 2019)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  16/9- 22/9/ 2019)

5

Thứ 5 Họp liên tịch, hội đồng. kiểm tra hs gv

Giáo viên cả tổ

(Từ  19/9/2019)

6

Thứ 7 Hội nghị cán bộ CV,NV

Giáo viên cả tổ

(Từ  21/9/ 2019)

7

Xây dựng kế hoạch cá nhân

Giáo viên cả tổ

(Từ  16/9- 22/9/ 2019)

8

Sắp  xếp đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

(Từ  16/9- 22/9/ 2019)

9

Tham luận Hội nghị: bồi dưỡng HSG

 t. Thu

(Từ  16/9- 21/9/ 2019)

10

Tăng cường  bồi dưỡng học sinh giỏi

Giáo viên cả tổ

(Từ  16/9- 22/9/ 2019)

       

                                                                                    Quảng Thọ : ngày 16 tháng 9 năm 2019

                                                                 Tổ trưởng

Các tin khác