Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:08 22/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 2
( Tuần 38 năm 2020, từ 14/09/2020 đến 20/09/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 2

Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

Lên lịch báo giảng

GV tổ

Đầu tuần

2

-         Kiểm tra nề nếp HS

-         Cho HS tham gia cuộc thi về Tố Hữu

GVCN

3

Điều chỉnh PPCT theo công văn 26

GV

Thông báo sau

Áp dụng vào 11/10/2020

4

Tiến hành bồi dưỡng HSG

Cô Nga, T Thu

5

Đại hội liên đội

GVCN

Thứ 5

6

Đại hội chi đoàn

7

8

-         Hiến máu nhân đạo: Thầy Tùng

Nhận  xét:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

                                                        Quảng Thọ, ngày 14 tháng 9 năm 2020

                                                                                   Tổ trưởng

                                                                              

 

                                                                                                        Ngô Đình Thiên Thu

Các tin khác