Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 11:04 23/09/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 39 năm 2012, từ 24/09/2012 đến 30/09/2012 )

              kế hoạch tuần 7

   - Thực hiện chương trình tuần 6,7

   - Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học

   - GV lên lịch báo giảng kịp thời

   - Sinh hoạt tổ chuyên môn: 13g00 ngày 26/9

            + Thao giảng: Cô Như Tâm

            + Kiểm tra hồ sơ, giáo án tháng 9

   - Dự giờ thường xuyên: cô Hoài Nam ( tiết 2 sáng thứ 5 ngày 26/9)

   - Thanh tra toàn diện: Thầy Tùng

            + Tiết 2 sáng thứ 3 ngày 24/9

            + Tiết 3 sáng thứ 6 ngày 27/9

Tháng

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

8/2013

 

 

 

9/2013

 

 

 

10/2013

 

 

 

11/2013

 

 

 

12/2013

 

 

 

1/2013

 

 

 

2/2013

 

 

 

3/2013

 

 

 

4/2013

 

 

 

5/2013

 

 

 

 

Các tin khác