Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:55 22/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 36
( Tuần 39 năm 2014, từ 22/09/2014 đến 28/09/2014 )

                  KẾ HOẠCH TUẦN 6

- Ổn định và duy trì nề nếp học tập

- Thực hiện chương trình tuần 6

- GV lên lịch báo giảng ở sổ và trang web kịp thời

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên (23 - 25/9)

- Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin

- Hội nghị cán bộ công chức (25/9)

- GV vào điểm tháng 9

Các tin khác