Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 13 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:19 21/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2015, từ 21/09/2015 đến 27/09/2015 )

I. Số lượng:

- Duy trì số lượng lớp 8-1

- Báo cáo số lượng cho tổ ( cô Nga ).

II. Hoạt động dạy và học

- Thực hiện chương trình tuần 5,6.

- Giáo viên lên lịch báo giảng kịp thời

- Vào điểm sổ chính và trên web

- Giáo viên chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình

- Giáo viên tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

- Thanh tra toàn diện: Thầy Thu

+ Tiết 1: Thứ Sáu ( 25/9 ) tiết 1- lớp 9-1

+ Tiết 2: Thứ Ba tuần sau tiết 5- lớp 9-3

- Giáo viên Tiếng anh tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8; 9. Giải IOE

- Sinh hoạt chuyên môn thứ 5 ( 24/9 ) lúc 10 giờ.

- Giáo viên tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên

- Giáo viên tiếng anh lên kế hoạch dạy phòng Lab nộp tổ ngày thứ Năm

III. Các hoạt động khác

- Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn thể

Các tin khác