Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:19 21/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2015, từ 21/09/2015 đến 27/09/2015 )

I. Số lượng:

- Duy trì số lượng lớp 8-1

- Báo cáo số lượng cho tổ ( cô Nga ).

II. Hoạt động dạy và học

- Thực hiện chương trình tuần 5,6.

- Giáo viên lên lịch báo giảng kịp thời

- Vào điểm sổ chính và trên web

- Giáo viên chậm tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình

- Giáo viên tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

- Thanh tra toàn diện: Thầy Thu

+ Tiết 1: Thứ Sáu ( 25/9 ) tiết 1- lớp 9-1

+ Tiết 2: Thứ Ba tuần sau tiết 5- lớp 9-3

- Giáo viên Tiếng anh tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8; 9. Giải IOE

- Sinh hoạt chuyên môn thứ 5 ( 24/9 ) lúc 10 giờ.

- Giáo viên tiếp tục học bồi dưỡng thường xuyên

- Giáo viên tiếng anh lên kế hoạch dạy phòng Lab nộp tổ ngày thứ Năm

III. Các hoạt động khác

- Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn thể

Các tin khác