Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:43 25/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 39 năm 2017, từ 25/09/2017 đến 01/10/2017 )

Tuần 9 (từ ngày 25/9-01/10/2017)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học.

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần  5,6 (HKI)

- GV chậm chương trình có kế hoạch dạy bù.

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân.

- Xây dựng kế hoạch cá nhân.

- Tăng cường mượn và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có

 - Đại hội công đoàn  

 - Đại hội Liên đội

 - Đại hội Chi đoàn

- Nộp các kế hoạch cho chuyên môn 

- Báo cáo tổng kết tháng 9

- Điều tra phổ cập giáo dục.

- TTTD Thầy Lành: T2 sáng thứ 3, T2 sáng thứ 7.

- Dự giờ thăm lớp Cô Yến tiết 1 sáng thứ 3.  

3 Các hoạt động khác

- Thực hiện theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường.

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Tham gia phong trào nuôi heo đất của liên đội.

Các tin khác