Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 06 tháng 06 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:43 25/09/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 39 năm 2017, từ 25/09/2017 đến 01/10/2017 )

Tuần 9 (từ ngày 25/9-01/10/2017)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học.

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần  5,6 (HKI)

- GV chậm chương trình có kế hoạch dạy bù.

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân.

- Xây dựng kế hoạch cá nhân.

- Tăng cường mượn và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có

 - Đại hội công đoàn  

 - Đại hội Liên đội

 - Đại hội Chi đoàn

- Nộp các kế hoạch cho chuyên môn 

- Báo cáo tổng kết tháng 9

- Điều tra phổ cập giáo dục.

- TTTD Thầy Lành: T2 sáng thứ 3, T2 sáng thứ 7.

- Dự giờ thăm lớp Cô Yến tiết 1 sáng thứ 3.  

3 Các hoạt động khác

- Thực hiện theo chủ điểm: Truyền thống nhà trường.

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Tham gia phong trào nuôi heo đất của liên đội.

Các tin khác