Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 29 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:29 24/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2018, từ 24/09/2018 đến 30/09/2018 )

 

                                                                                     KẾ HOẠCH TUẦN 6

 

                                                                                   (Từ 24/9- 30/9/ 2018)

 

 

 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 24 /9- 30/9/ 2018

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 24 /9- 30/9/ 2018

3

Thực hiện chương trình tuần 5,6

Giáo viên cả tổ

Từ 24 /9- 30/9/ 2018

4

 Lên lịch báo giảng và trang web  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 24 /9- 30/9/ 2018

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 24 /9- 30/9/ 2018

6

 GV xây dựng kế hoạch các nhân

Giáo viên tổ

Từ 24 /9- 30/9/ 2018

7

Thứ 7 hội nghị Công Đoàn ( buổi chiều)

Giáo viên tổ

            29/9

8

Thứ 5 học thời khóa biểu thứ 7, thứ 7 học TKB thứ 5

Giáo viên tổ

27,29/9

9

Bồi dưỡng học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Yến, Cô Nga, 

Từ 24 /9- 30/9/ 2018

10

GV Nhạc, Họa nộp PPCT tích hợp ANQP và thực hiện trong giáo án

Giáo viên Cô Nam, Cô Như tâm

Từ 24 /9- 30/9/ 2018

 



Nhận xét:

 

………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………

 

………………………………………………………........................

Các tin khác