Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 05 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:56 23/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 6
( Tuần 39 năm 2019, từ 23/09/2019 đến 29/09/2019 )

- Lên lịch báo giảng

- đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm: cô Tâm

- thanh tra toàn diện: t. Thu

- thứ 5 dùng thời khóa biểu thứ 7

- sáng thứ 7 dùng thời khóa biểu thứ 5

- thứ 7 hội nghị công đoàn


Các tin khác