Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:09 22/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 39 năm 2020, từ 21/09/2020 đến 27/09/2020 )
KẾ HOẠCH TUẦN 3 Từ ngày 22/09/2020 đến ngày 27/09/2020 TT Nội dung công việc Người thực hiện Thời gian 1 - Thực hiện tuần 3 Giáo viên tổ 2 Kiểm tra nề nếp học sinh GCCN 3 Bồi dưỡng HSG Cô Nga, T Thu 4 Bồi dưỡng HSG tại trường Đặng Dung GV

KẾ HOẠCH TUẦN 3

Từ ngày 22/09/2020 đến ngày 27/09/2020

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian

1

- Thực hiện tuần 3

Giáo viên tổ

 

2

Kiểm tra nề nếp học sinh

GCCN

 

3

Bồi dưỡng HSG

Cô Nga, T Thu

 

4

Bồi dưỡng HSG tại trường Đặng Dung

 

GV bm

 

5

 Tập huấn môn GDCD

 

Cô Hòa

24-25/9 tại trường BTX

6

Hiến máu nhân đạo

Thầy Tùng

25/9

7

8

-

-

Nhận xét: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    

                                                                               Quảng Thọ,  ngày  22 tháng 9 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

                                                                                

 

                                                                                                Ngô Đình Thiên Thu

Các tin khác