Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 07:52 11/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 4 năm 2013, từ 21/01/2013 đến 27/01/2013 )

                 KẾ HOACH Tuần 4

- Thực hiện chương trình tuần 22,23

- Lên lịch báo giảng ở trang Web kịp thời

- Ổn định nề nếp dạy và học sau tết

- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi khối 8,9 bộ môn anh văn chuẩn bị thi huyện vào ngày 13/2

- Sinh hoạt chuyên môn tổ: lúc 13g00: Hôi thảo nâng cao chất lượng bộ môn.

- GV bộ môn thực hiện đúng qui chế chuyên môn, soạn giảng lên lớp đúng qui đinh.

- HS tham gia thi Hùng biện tiếng Anh cấp huyện: 11/02/2014

- Dạy thay Cô Vinh đi công tác: Thầy Thu.

    

Các tin khác