Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:07 22/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 4 năm 2018, từ 22/01/2018 đến 28/01/2018 )

Tuần 26(từ ngày 22/01-28/01/2018)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần 20,21(HKII)

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Tiếp tục học BDTX nội dung 3 mô đun 34.

- Sinh hoạt chuyên môn lúc 13g 30 ngày 25/01/2018

  + Thao giảng: Cô Thanh Tâm, Cô như Tâm

 - Nộp bản đăng kí đồ dùng dạy học.

- Thi học sinh giỏi cấp huyện: 25/01

3 Các hoạt động khác.

- Thực hiện theo chủ điểm: "Mừng Đảng Mừng Xuân "

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Thực hiện kế hoạch nhỏ

- Thực hiện tốt chuyển tiết 5 phút.

Các tin khác