Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:42 15/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 4 năm 2019, từ 21/01/2019 đến 27/01/2019 )

                                                                      KẾ HOẠCH TUẦN 26 (Từ  21 /1- 27/1/ 2019)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  21 /1- 27/1/ 2019)

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

(Từ  21 /1- 27/1/ 2019)

3

Thực hiện chương trình  tuần 3 HK2

Giáo viên cả tổ

(Từ  21 /1- 27/1/ 2019)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  21 /1- 27/1/ 2019)

5

Nộp thiết bị dạy học HK2

gv tổ

(Từ  21 /1- 27/1/ 2019)

6

Bồi dưỡng thường xuyên : Nội dung 3: Mouldul:38

Giáo viên cả tổ

(Từ  21 /1- 27/1/ 2019)

7

 Báo cáo tháng 01

Tổ Trường

          24/01

8

GV đăng kí thiết bị dạy học  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 21/01- 27/01/2019

9

GV gặp học sinh , động viên học sinh trước ngày thi HSG

Cô Nga, Thầy Thu

    Ngày 21/01

10

Soạn giáo án theo mẫu mới

Giáo viên cả tổ

   (Từ  21 /1- 27/1/ 2019)

11

Thi HỌC SINH GIỎI HUYỆN

HỌC SINH môn anh văn

     Từ  ngày 22/01- 23/01

………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………..................................................

                                                                                    Quảng Thọ : ngày 21 tháng 1 năm 2019

                                                                 Tổ trưởng

 

Các tin khác