Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:42 24/05/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 4 năm 2020, từ 20/01/2020 đến 26/01/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 23 (Từ  20 /01- 26/01/ 2020)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng

GVCN

(Từ  20 /01- 26/01/ 2020)

2

Ổn định nề nếp

GVCN

(Từ  20 /01- 26/01/ 2020)

3

Thực hiện chương trình  tuần 19 ( tuần 1  HK2)

Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /01- 26/01/ 2020)

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /01- 26/01/ 2020)

5

  Bồi dưỡng  học  sinh giỏi huyện

Giáo viên tiếng Anh

(Từ  20 /01- 26/01/ 2020)

6

Đăng kí  mượn đồ dùng dạy học

Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /01- 26/01/ 2020)

7

 Hoàn thành điểm thi , vào điểm  của học kì

 Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /01- 26/01/ 2020)

8

  Nộp bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên: Nội dung 1: Phát triển nghề nghiệp

Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /01- 26/01/ 2020)

9

Tiếp tục bồi dưỡng thường xuyên : Modunl 1 : Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS

Giáo viên cả tổ

(Từ  20 /01- 26/01/ 2020)

10

Chiều thứ 3 Lao động toàn trường

Giáo viên cả tổ

Ngày 21 / 01 /2020

Nhân xét: -100% giáo viên thực hiện đúng kế hoạch

                 - Chúc quý thầy cô sang năm mới: AN KHANG THỊNH VƯỢNG.

                                                                                    Quảng Thọ : ngày  20  tháng 01 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

                                                                  Ngô Đình Thiên Thu

Các tin khác