Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:33 01/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 40 năm 2012, từ 01/10/2012 đến 07/10/2012 )

                  KẾ HOẠCH TUẦN 8

Thực hiện chương trình tuần7,8

Tiếp tục ổn định nề nếp dạy và học

Lên lịch báo giảng kịp thời

Họp hội đồng trường và liên tịch 10g sáng 03/10

Họp hội đồng sư phạm: 13g00 chiều 03/10

Tham dự hội nghị Công đoàn: 14g00 chiều 03/10

GVCN nộp sở chủ nhiệm và mẩu PT để BGH kiểm tra ngày 02/10

GV bộ môn chậm chương trình có kế hoạch dạy bù

Kiểm tra đề chung 1 tiết môn Anh văn chiều 05/10 ( xem kế hoạch chuyên môn)

GV bộ môn Anh văn tiến hành cho học sinh giải Anh văn qua mạng.

Tăng cường công tác bồi dưỡng HSG và phụ đạo học sinh yếu.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Tiếp tục xây dựng phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Thực hiện phong trào mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học. tự sáng tạo.

Các tin khác