Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:01 29/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 40 năm 2014, từ 29/09/2014 đến 05/10/2014 )

                    KẾ HOẠCH TUẦN 7

- Thực hiện chương trình tuần 7

- Giáo viên lên lịch báo giảng ở sổ và trang web kịp thời (tổ kiểm tra lên lịch báo giảng trên trang web)

- Nâng cao chất lượng dạy học, hưởng ứng tuần lễ "học tập suốt đời"

- Dự giờ thường xuyên thầy Thu (tiết 3, sáng thứ 5)

- Tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dụng công nghệ thông tin

- Hội nghị công đoàn (chiều thứ 5)

- Đại hội liên đội (chiều thứ 7)

- GV Anh văn đôn đốc học sinh tăng cường giải IOE

- GVCN hoàn thành sổ điểm và gv tiếp tục vào điểm tháng 9. 

Các tin khác