Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:01 29/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 40 năm 2014, từ 29/09/2014 đến 05/10/2014 )

                    KẾ HOẠCH TUẦN 7

- Thực hiện chương trình tuần 7

- Giáo viên lên lịch báo giảng ở sổ và trang web kịp thời (tổ kiểm tra lên lịch báo giảng trên trang web)

- Nâng cao chất lượng dạy học, hưởng ứng tuần lễ "học tập suốt đời"

- Dự giờ thường xuyên thầy Thu (tiết 3, sáng thứ 5)

- Tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dụng công nghệ thông tin

- Hội nghị công đoàn (chiều thứ 5)

- Đại hội liên đội (chiều thứ 7)

- GV Anh văn đôn đốc học sinh tăng cường giải IOE

- GVCN hoàn thành sổ điểm và gv tiếp tục vào điểm tháng 9. 

Các tin khác