Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 25 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:16 28/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2015, từ 28/09/2015 đến 04/10/2015 )

I. Số lượng

- Duy trì số lượng lớp 8-1. Báo các cho tổ cuối tuần

II. Hoạt động dạy và học

- Thực hiện chương trình tuần 6,7

- Lên lịch báo giảng kịp thời ở trên trang web

- Vào điểm sổ chính và cổng TTĐT

- Chiều thứ Sáu hội nghị công đoàn

- Thứ Năm học thời KB ngày thứ Sáu

- TTTD: Th