Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 09:16 28/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2015, từ 28/09/2015 đến 04/10/2015 )

I. Số lượng

- Duy trì số lượng lớp 8-1. Báo các cho tổ cuối tuần

II. Hoạt động dạy và học

- Thực hiện chương trình tuần 6,7

- Lên lịch báo giảng kịp thời ở trên trang web

- Vào điểm sổ chính và cổng TTĐT

- Chiều thứ Sáu hội nghị công đoàn

- Thứ Năm học thời KB ngày thứ Sáu

- TTTD: Thầy Thu - Tiết 5 ( sáng thứ Ba )

- Học bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch của nhà trường

- Cô Trinh tham gia tập huấn ngày 29; 30/9

- Thực hiện tốt các cuộc vận động của Ngành

- Nộp kế hoạch phòng Lab ( thầy Thu, Cô Nga)

- Giải IOE qua mạng

III. Các hoạt động khác

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn thể, nhà trường.

Các tin khác