Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 24 tháng 06 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 08:22 03/10/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 40 năm 2016, từ 03/10/2016 đến 09/10/2016 )

                                                      KẾ HOẠCH TUẦN 10  

I SỐ LƯỢNG

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 8/3: 34/22; 9/2: 29/11

-GVCN  ổn định nề nếp, theo dõi chuyên cần , kịp thời vận động học sinh dến trường.

-Báo cáo số lượng đầu năm cho cô Mai NGÀY 06/10

II DẠY VÀ HỌC 

-Thực hiện chương trình tuần 6,8

-Thực hiện đúng qui chế chuyên môn.

- Lên lich báo  giảng, TBDH và vào điểm T10  ở cổng TTĐT

-Tăng cường sử dụng đồ dùng hiện có và ứng dụng CNTT vào dạy học.

- Kiểm tra lịch báo giảng ở cổng TTĐT vào thứ 2hàng tuần.

- Giáo viên chậm chương trình có kế hoạch dạy bù, thống nhất chương trình tuần 7.

- Họp hội đồng: 9 GIỜ 10 phút ngày 06/10/2016

- GV anh văn tăng cường sử dụng phòng lap

- GV anh văn tăng cường bồi dưỡng HSG và học sinh giải anh văn qua mạng vòng 8.

- Dự giờ thương xuyên cô Nam: tiết 2, sáng thứ 5.

 

III CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Thực hiện theo chủ điểm tháng 10: Chăm ngoan học giỏi

- Tham gia tập múa hát sân trường.

- Vệ sinh trường lớp  học và kiểm tra chuyển tiết 5 phút.

- Tham dự Dại hội liên đội: GVCN và mỗi lớp 3 đại biểu tham dự

- Chuẩn bị tiết sinh hoạt để ban giám hiệu dự giờ

 

 

Các tin khác