Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 15:49 03/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 40 năm 2017, từ 02/10/2017 đến 08/10/2017 )

Tuần 10 (từ ngày 02/10-08/10/2017)

1 Số lượng : 

- GVCN duy trì số lượng hiện có lớp 7/2,7/2,/9/3

- Ổn định nề nếp dạy và học.

- Báo cáo số lượng cho Cô Mai

2 Dạy học :

- Thực hiện chương trình tuần  6,7 (HKI)

- GV chậm chương trình có kế hoạch dạy bù.

- Lên lịch báo giảng, TKB ở trang Web sổ kịp thời

- Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân.

- Xây dựng kế hoạch cá nhân.

- Tăng cường mượn và sử dụng đồ dùng dạy học hiện có

 - Đại hội Liên đội

 - Đại hội Chi đoàn

- Nộp các kế hoạch cho chuyên môn 

- Họp hội đồng sư phạm lúc 14g00 ngày 5/10

- GV anh văn rà soát lại danh sách hs tham gia thi IOE để báo cáo chuyên môn

- Góp ý TTTD Thầy Lành:  sáng thứ 5.

- Dự giờ thăm lớp Cô Như Tâm tiết 3 chiều thứ 6.

- Vào điểm sô điểm chính và cổng TTĐT

- GV tăng cường sử dụng ĐDDH và ứng dựng CNTT

3 Các hoạt động khác

- Thực hiện theo chủ điểm: "Chăm ngoan học giỏi"

- Lao động vệ sinh trường lớp

- Tham gia phong trào nuôi heo đất của liên đội.

Các tin khác