Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 19:08 01/10/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 40 năm 2018, từ 01/10/2018 đến 07/10/2018 )

                                                                                         KẾ HOẠCH TUẦN 7

                                                                                   (Từ 01/10- 7/10/ 2018)

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có các lớp 6/3,7/2,8/1,8/2

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 01/10- 7/10/ 2018

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

Từ 01/10- 7/10/ 2018

3

Thực hiện chương trình tuần 6,7

Giáo viên cả tổ

Từ 01/10- 7/10/ 2018

4

 Lên lịch báo giảng, TBDH trang web  kịp thời

Giáo viên cả tổ

Từ 01/10- 7/10/ 2018

5

Sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT

Giáo viên cả tổ

Từ 01/10- 7/10/ 2018

6

 GV xây dựng kế hoạch các nhân

Giáo viên tổ            

                      02/10

7

Kiểm tra hồ sơ tháng 10

Giáo viên tổ

               04/10

8

Thứ 5 thao giảng

Giáo viên: T. Lanh, T Tùng

                04/10

9

Bồi dưỡng học sinh giỏi và lịch bồi dưỡng

Thầy Thu, Cô Yến, Cô Nga, 

Từ 01/10- 7/10/ 2018

10

GV Nhạc tập huấn ANQP tổ Văn - Sử và thực hiện trong giáo án

Giáo viên Cô Nam

Từ 24 /9- 30/9/ 2018Nhận xét:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………........................

Các tin khác