Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 14:50 30/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 40 năm 2019, từ 30/09/2019 đến 06/10/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 7 (30/9/2019 – 6/10/2019)

1

Ổn định nề nếp

2

Thực hiện tuần 7

3

Kiểm tra hồ sơ tổ trong tháng 10

4

Đăng ký đề tài đổi mới PPDH

5

Tiếp tục BDHSG

6

Họp hội đồng SP

Sáng thứ 5

7

Chiều thứ 5 thực hiện TKB chiều thứ 7

8

Đại hội liên đội, đại hội đoàn

9

Các tin khác