Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 16 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Ngoại Ngữ -GDCD- Thể Dục - Nhạc - Họa

Cập nhật lúc : 16:18 05/10/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 40 năm 2020, từ 28/09/2020 đến 04/10/2020 )

                                                              KẾ HOẠCH TUẦN 5

(Từ ngày 5/10 đến 11/10/ 2020)

 

TT

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

1

Duy trì số lượng hiện có

Giáo viên chủ nhiệm

 

2

Ổn định nề nếp , kiểm tra đồng phục học sinh

Giáo viên chủ nhiệm

 

3

Thực hiện chương trình  tuần 5HKI

Giáo viên cả tổ

 

4

 Lên lịch báo giảng và đăng ký đồ dùng dạy học kịp thời

Giáo viên cả tổ

 

5

Hội nghị cán bộ CV,NV

Giáo viên cả tổ

13g30  ngày 8/10

6

 Tham luận hội nghị

Cô Hòa

 

7

Xây dựng kế hoạch cá nhân

Giáo viên cả tổ

 

8

Sắp  xếp đồ dùng dạy học môn MT

Cô Tâm

 

9

Tăng cường  bồi dưỡng học sinh giỏi

   

10

Dự lớp bồi dưỡng chính trị

Giáo viên cả tổ

7g30 ngày 11/10 tại nhà văn hóa xã Quảng Thọ

 11

 Tham gia thi vẽ tranh

 GVCN theo kế hoạch trường

                                                                           Quảng Thọ, ngày 5 tháng 10 năm 2020

                                                                 Tổ trưởng

                                                                                

 

                                                                                                Ngô Đình Thiên Thu

Các tin khác